Om du arbetar som festivalarrangör med anställda, kan du gynnas av att utföra en så kallad medarbetarundersökning. Med en sådan får du koll på vad dina anställda egentligen tycker och tänker om sin arbetsplats. Då kan du främja en bättre arbetsmiljö. Det är nämligen bra för dina anställda, men framförallt för din verksamhet.

Vad tycker dina anställda – egentligen?

Runt om i landet finns det en mängd olika arbetsplatser, verksamheter och organisationer. En arbetsplats kan se ut i princip hur som helst, vilket innebär att varje arbetsplats är unik. Det som alla arbetsplatser dock har gemensamt är behovet av en god arbetsmiljö. I Sverige finns det lagar som en arbetsplats måste förhålla sig till för att främja en god arbetsmiljö för sina anställda. För att uppnå en god arbetsmiljö är det viktigt att veta vad samtliga anställda tycker och tänker om arbetsplatsen. Det är där en medarbetarundersökning kommer in i bilden. Med hjälp av en sådan kan du som arbetsgivare få full koll på vad dina anställda tycker om exempelvis arbetsmiljön. Utifrån den kan du sedan skräddarsy arbetsmiljön så att den passar dina anställda bättre. Det kommer gynna verksamheten på många sätt. Med glada och nöjda medarbetare blir din verksamhet starkare, mer framgångsrik och mer effektiv.

Risken med en dålig arbetsmiljö

Det finns många sätt en arbetsmiljö kan vara dålig för anställda. Exempelvis kan det förekomma dispyter inom arbetsgruppen som tär och som försvårar och försämrar arbetet. Den typen av arbetsmiljöproblem är viktiga att komma till bukt med, liksom andra former av arbetsmiljöproblem. Risken med att inte åtgärda problem med arbetsmiljön är att anställda mår så dåligt att de väljer att sluta eller tvingas säga upp sig på grund av problem med hälsan. I värsta fall får verksamheten dessutom negativa omdömen på nätet på grund av en bristfällig arbetsmiljö, vilket i sin tur kan påverka kunderna. Därför är det bra att ta reda på vilka problem anställda upplever så att det blir lättare att åtgärda dem och främja en god arbetsmiljö för alla.