Det finns många olika sätt att marknadsföra sitt företag på och en av dem är att visa upp företaget och dess namn via reklamskyltar på festivaler. För att få en ännu bredare marknadsföring har en del företag också valt att grunda sin egna festival och döpa den efter företagsnamnet. Dock finns det en del att tänka på innan man grundar en festival.

Fastställ en budget

Till att börja med är det viktigt att sätta upp en budget för vad festivalen ska kosta. Genom att göra en marknadsundersökning kan man enkelt se vad personer är intresserade av för festivaler och vad som kommer att locka flest besökare. En festival har mycket utgifter de första åren innan den blir väletablerad. Därför kan man behöva ta ett företagslån för att täcka kostnaderna i början. När lånet är fixat och man har fastställt budgeten är det därefter dags att identifiera vem festivalen ska rikta sig till.

Musikfestival lockar många besökare

En festivalgenre som lockar många besökare är musikfestivaler. För att bygga det bästa varumärket för både sitt företag och festivalen är det en rekommendation att identifiera vem festivalen ska rikta sig till, exempelvis vilket typ av musik eller åldersgrupp. För att uppnå maximalt resultat av marknadsföringen är det viktigt att i förtid identifiera detta för att därefter boka in artister till festivalen.